Libědice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

Závěrečný účet obce Libědice za rok 2020

 

      Přílohy:    Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

                       Výkaz FIN 2-12M

                       Výkaz Rozvaha

                       Výkaz zisku a ztráty

                       Výkaz Příloha

                       Hlavní inventarizační zpráva

 

 

Zodpovídá: Admin Webu