Navigace

Obsah

Úhrada místních poplatků

v r. 2021

 

Poplatek za odpady650,00 Kč/osoba s TP v Libědicích, v Čejkovicích

                                  650,00 Kč/stavba k rekreaci (chalupa)

           Děti od narození do konce základní školní docházky jsou osvobozené.

 

                             ⇒ splatný do 31. 5. 2021

 

(popl. lze zaplatit též ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku).

 

 

 

Poplatek za psa:    ⇒ splatný do 31. 3. 2021             

 

 

za 1 psa

za 2. a každého dalšího psa

téhož držitele

Sazba popl.

činí za kalendářní rok

120 Kč

120 Kč

 

 

Poplatky uhraďte do pokladny OÚ, anebo bankovním převodem

na účet č. 107-3079780217/0100 

 

a uveďte:

Variabilní symbol  pro poplatek za odpady = 1340

Variabilní symbol  pro poplatek za psa = 1341

 

Do textu napište Vaše příjmení.